Vi har i høst hatt kurs på Ulefoss for veiledere og seinere for fem som ville lære mer.
Nå fortsetter det som Datakafe på Ringsevja aktivitetssenter på fredager fra kl 10.00 til 12.00.

Det er medlemsmøter på Bø Frivilligsentral på følgende datoer i høst kl 12.00 til 15.00

18. november, pga smitterestriksjon er dette møtet digitalt og starter kl 12.00

Vi fortsetter i 2021 med større vekt på opplæring på nett. Vi veit ikke noe om smittesituasjonen framover, men vi forbereder oss på ha løsninger som fungerer framover.